Tananyagok

5 különböző tananyag összesen több mint 5000 feladattal

LCMS

Egyszerűen kezelhető szerkesztőségi felület média- és feladattárral

Alkalmazások

6 különböző oktatást és tanulást segítő alkalmazás

Szolgáltatások

Teljeskörü addicionális szolgáltatások igény szerint

Teljeskörű szolgáltatásaink

Teljeskörű szolgáltatási portfoliónk megfelelő megoldást kínál minden felmerülő igényre:

Igényelemzés és tanulási szokások tesztelése, vizuális tervezés, ergonomia-tervezés, tartalom– és szoftverterjesztés, ésszerű költségek mellett.

Holistic service

Our full-scale service portolio provides a solution to all your needs:

expertise from need analysis and learning habits tests to visual design, ergonomic planning, content and software development for a reasonable price.

details

Holistic service

Our full-scale service portolio provides a solution to all your needs:

expertise from need analysis and learning habits tests to visual design, ergonomic planning, content and software development for a reasonable price.

details

Hogyan működik?

LCMS (Learning Content Management System)

Tananyagszerzői/ szerkesztőségi rendszer:

 • Beépített tananyag- és feladatszerkesztő
 • Szerkesztőségi folyamatok támogatása
 • Tantárgy- és tananyagcsomagok összeállítása
 • Összetett, testre szabható címke- és kategóriarendszer.

Média-, feladat- és tananyagtárak:

 • Egyedi, tantárgyspecifikus szerkezet kialakítása
 • Tematikus és tanterv alapú keresés
 • Központi és egyéni tananyag- és feladatcsomagok kialakítása

Alacsony küszöbű e-learning tanulási, tanítási környezet:

 • Gyors elsajátíthatóság, könnyű kezelhetőség
 • Szülői, tanulói, tanári nézetek
 • Feladatokhoz, tananyagelemekhez, feladatsorokhoz, tananyagcsomagokhoz rendelt tanulási, tanítási tippek
 • Digitálistábla-nézet; Mobilnézet; Natív mobil alkalmazás

Tananyagok

Vizuális kultúra

A tananyag célja megismertetni a tanulót a vizuális kultúra nyelv- és eszközrendszerével, a valós, virtuális és elképzelt látványvilággal, a vizuális kommunikációval, a tárgy- és környezetkultúrával, a médiával és a művészettörténet főbb korszakaival.

Újszerűsége
 • Komplex tartalom: tanmenet, médiatár, feladattár
 • Tudáselemek integrációja: komplex művészeti neveléshez
 • Egyedi felhasználás: a tanár saját feladattárat készíthet
 • Sokrétű módszertani támogató rendszer
További jellemzői
 • Médiatár: 3000 kép, 60 videofilm-részlet, animáció 100 zenei anyag 130 e-book és prezentációk
 • Feladatár: tanórán és azon kívül is alkalmazható feladatok
 • Módszertár szemléltetéssel a manuális tevékenységekhez

Vizuális kultúra

Kreativitásnövelő, élményalapú tananyaggyűjtemény 6-12 éves korosztály számára. 3000 kép, 60 videó, 100 audió, 130 e-book.

Ének-zene

A tananyag célja a zene befogadásához szükséges képességek komplex fejlesztése egy olyan rendszerezett feladat-, tananyag és médiatár biztosításával, amely tartalmazza az órán elhangzottakat, animált kottákat, kottarészleteket, hangszerbemutatókat, szöveges ismereteket, képeket, illusztrációkat, feladatokat és interaktív táblára szánt feladatokat.

Újszerűsége
 • A komplexitás
 • Az adott téma képzőművészeti, irodalmi, történelmi kapcsolódásainak, érdekességeinek megjelenítése
 • A tanár saját feladatgyűjteményt készíthet a pedagógiai céltól függően
További jellemzői
 • Tartalom: az európai klasszikus zene: Bach, Beethoven, Eszterházy Pál, Haydn, Händel, Lully, Mozart, Purcell, Vivaldi jelentősebb művei.
 • A tanárok számára módszertani instrukciók, ötletek és javaslatok állnak rendelkezésre.

Ének-zene

Intuitív, zenehallgatásra ösztönző feladatok, zeneműtárral és a zeneszerzőkről, művekről kiegészítő ismeretek, játékok, storyk.

A tanulás tanítása

A tananyag célja annak bemutatása, hogyan lehet a tanulás-tanítás szolgálatába állítani a WEB2-es alkalmazásokat.

Újszerűsége
 • A WEB 2.0 tartalmi és kommunikációs irányainak bemutatása.
 • Tantárgyfüggetlenség
 • A tananyag tanórai és tanórán kívüli keretek között is használható.
 • Individual and group work in processing.
 • Demonstrates apps in connection with learning problems and typical leaning activities.
További jellemzői
 • Moduláris felépítésű, az egyes modulok akár önállóan is elvégezhetőek.
 • Minden egység tartalmaz videó alapú problémafelvetést, elméletet, feladatokat és segédanyagokat.
 • Tevékenységközpontú, a résztvevők folyamatosan használják a WEB 2-es alkalmazásokat.

A tanulás tanítása

Tanulási folyamatba integrálható eszközök, alkalmazások gyakorlatközpontú bemutatása 12-18 éves korosztály és tanáraik számára WEB 2.0 alapokon.

Szövegértés, szövegalkotás, eredményes kommunikáció

A tananyag célja is to support teachers’ work and to improve learning motivation with a collection of exercises that can be used both in lessons and in extracurricular activities.

Újszerűsége
 • A feladattár évfolyamok, képességfókuszok és tevékenységfókuszok szerint strukturáltw
 • A több mint 6000 feladatot és több mint 30 feladattípust tartalmaz
 • Tevékenységterületei komplex módon ölelik fel a szövegértés-szövegalkotás területeit
 • Olyan részterületei – mint a gyorsolvasás – először jelennek meg digitális tananyagként.
További jellemzői
 • Lehetőséget biztosít a differenciált tanulásszervezésre
 • A pszichikus és kognitív képességek fejlesztésére: mint a figyelem, emlékezet, kreativitás és a logikus gondolkodás
 • A feladatbankhoz módszertani ajánlások is készültek

Szövegértés, szövegalkotás, eredményes kommunikáció

Olvasást, szövegértést és kommunikációt fejlesztő anyanyelvi és idegen nyelvi feladatgyűjtemény. 6000 feladat, 32 feladattípus.

Testnevelés

A termék célja, hogy segítse a tanulók testnevelés érettségire való felkészülését

Újszerűsége
 • Felöleli a testnevelés tantárgyon belüli testgyakorlati ágak teljes vertikumát.
További jellemzői
 • A témakörök elméleti ismereteit tartalmazza képekkel,  video filmekkel gyakorló és ellenőrző feladatokkal kiegészítve.

Testnevelés

Gyakorlat-, ábra- és video-gyűjtemények, sportág- és játékleírások.

Alkalmazások

GLOSSA

Európai nyelvi e-portfolió

Az Európa Tanács irányelvei szerint építkező, nyelvtanulást segítő alkalmazás 10 és 18 éves korosztály számára.

More about GLOSSA

GYMEX

Testnevelési rajzíró alkalmazás

Testnevelési és gyógytestnevelési gyakorlatok és csapatjátékok tervezésére szolgáló alkalmazás.

More about GYMEX

TALEFLOW

Folyamattervező alkalmazás

Folyamatok élményszerű ábrázolását és a folyamatok megosztását támogató WEB 2.0 alkalmazás.

More about TALEFLOW

OPTIO

Döntéstámogató alkalmazás

Döntésképességet és szövegalkotást fejlesztő WEB 2.0 alkalmazás.

More about OPTIO

WEBYDOO

Ábrakészítő alkalmazás

Egyszerű és összetett ábrák készítését szolgáló WEB 2.0 alkalmazás.

More about WEBYDOO

Szolgáltatások

1.
Feladat meghatározása, problémák azonosítása
2.
Célcsoport megismerése, felhasználói szokások azonosítása
3.
Átadandó megjelenítendő ismeretek meghatározáse, megismerése, szegmentálása
4.
Vizualitás, megjelenítési és tartalmi struktúra, ergonómia tervezése
5.
Szoftver-fejlesztés
5.
Tartalom-fejlesztés
6.
Összefűzés, finomhangolás, tesztelés

Kik vagyunk

Observans Kft

10 éves múltra visszatekintő, oktatással, képzéssel, tananyagfejlesztéssel és digitális tartalommenedzsmenttel foglalkozó vállalat.

observans.hu

Cleverant Kft.

Három évvel ezelőtt alapított vállalat, amely elsősorban web-, mobil- és speciális alkalmazásfejlesztéssel foglalkozik, valamint a vizuális tervezésen túlmutató, tartalommenedzsmenttel és multimédia fejlesztéssel.

Frontend Art Kft.

Szoftverfejlesztő cég 15 éves tapasztalattal és kiemelkedő szakértelemmel a mobilalkalmazások fejlesztés terén.

frontendart.hu

Oktker-Nodus Kft.

Kiadóvállalat szak- és felnőttképzési tapasztalattal. A vállalat birtokolja számos videó, kép és didaktikai gyűjtemény jogait.

oktker.hu

Mátrix Workmanlike Kft.

Öt éves múltra visszatekintő, képzésre és szervezetfejlesztésre szakosodott vállalat.

www.matrixworkmanlike.eu

Kapcsolat

RevoEd

Szilágyi utca 3. I. em. 3.
1081 Budapest

+36 1 239 4653

ed@revoed.com

Szeretné kipróbálni demo változatunkat?
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot és amilyen gyorsan csak lehet, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(